headerheader
headerheader

Hướng dẫn mua hàng

1. MÔ TẢ QUY TRÌNH DÀNH CHO HỌC SINH
1.1. Mô hình tổng quan chức năng
1.2. Mô tả chức năng

Bước 1: Truy cập vào website https://i-test4u.vn

Bước 2: Bắt đầu sử dụng các chức năng trên i-Test4u.vn, bao gồm 1 số chức năng như:

 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Thi thử
 • Lựa chọn sử dụng ngân hàng đề thi từ i-Test4u.vn
 • Thanh toán đề thi / Gói lượt sử dụng đề thi
 • Quản lý các lớp học tham gia, nhận yêu cầu làm bài từ giáo viên và quản lý kết quả làm bài
 • Quản lý đề thi đã mua/được tặng
2. QUY TRÌNH THANH TOÁN KHI MUA DỊCH VỤ

Bước 1: Truy cập vào website https://i-test4u.vn

Bước 2: Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, học viên có thể tùy chọn như sau:

 • Nhấn vào nút giá để mua đề thi trực tiếp
 • Nhấn vào nút “Mua gói” để mua gói lượt sử dụng đề thi

Bước 3: Hệ thống sẽ điều hướng sang giao diện thanh toán, học viên cần chọn phương thức thanh toán, sau đó nhấn nút “Thanh toán”

Bước 4: Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập của học viên, có 2 trường hợp có thể xảy ra:

 • Nếu học viên chưa đăng nhập: hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập trước khi thanh toán, sau khi học viên thực hiện đăng nhập sẽ được điều hướng trở lại giao diện thanh toán để hoàn tất tiến trình thanh toán
 • Nếu học viên đã đăng nhập: hệ thống điều hướng sang giao diện cổng thanh toán để thực hiện tiến trình thanh toán

Bước 5: Sau khi thanh toán, học viên sẽ được điều hướng về i-Test và hiển thị kết quả giao dịch.

5.1. Nếu giao dịch thành công

5.2. Nếu giao dịch thất bại

5.3. Nếu giao dịch bị treo do thanh toán ở VNPay đang trong thời gian chờ xử lý